Prix de Rome vanaf 2013 voortgezet door Mondriaan Fonds

In opdracht van de staatssecretaris voor cultuur is de organisatie van de Prix de Rome per 1 januari 2013 overgedragen aan het Mondriaan Fonds. De prijs en de organisatie zullen volledig door het Mondriaan Fonds gefinancierd worden. Daarmee is een einde gekomen aan de periode waarin de Prix de Rome werd georganiseerd door de Rijksakademie. Het Mondriaan Fonds nam de organisatie van de prijs vol overtuiging op zich, omdat de Prix de Rome een prestigieuze prijs is, die aansluit bij één van de belangrijkste doelen van het fonds: talentontwikkeling van beeldend kunstenaars in Nederland. Het Mondriaan Fonds zal de prijs organiseren met respect voor de lange geschiedenis van de Prix de Rome en met de nadruk op het zelfstandige voortbestaan van deze prijs.

Aansluitend bij de ontwikkeling die de prijs in ruim 200 jaar heeft doorgemaakt én bij de hedendaagse ambities beoogt het Mondriaan Fonds met de Prix de Rome talent te traceren en te positioneren. Getalenteerde beeldend kunstenaars worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze prijs brengt bovendien op feestelijke wijze (het belang van) hedendaagse beeldende kunst onder de aandacht. Dankzij de prijs wordt hun werk immers zichtbaar gemaakt voor een groter publiek.

Om inhoudelijke redenen kondigde het Mondriaan Fonds aan de systematiek van de prijs enigszins aan te passen ten opzichte van de laatste jaren. De belangrijkste wijzigingen luiden:

  • De maximum leeftijd wordt verhoogd tot 40 jaar.
  • Beeldend kunstenaars of architecten moeten minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn.
  • Het systeem van open inschrijving wordt vervangen door een systeem waarbij kandidaten worden voorgedragen door een breed samengestelde groep van 35 scouts die elk twee namen kunnen voordragen. Derden worden ook in de gelegenheid gesteld om via het Mondriaan Fonds namen van eventuele kandidaten voor te dragen aan deze scouts.
  • Een internationale jury zal uit de voorgedragen kandidaten een shortlist van 4 kunstenaars of architecten selecteren. Deze genomineerden krijgen een werkbudget van € 7.500. Het staat hen vrij om in een eigen atelier of elders aan het werk voor de Prix de Rome te werken. Waar nodig zal het Mondriaan Fonds bemiddelen bij het zoeken naar een tijdelijke werkruimte.
  • In totaal heeft elke genomineerde 5 maanden de tijd om nieuw werk te maken waarop hij uiteindelijk door de jury zal worden beoordeeld. Tijdens deze werkperiode kan elke genomineerde begeleid worden door een coach naar keuze.
  • Het werk wordt getoond in een groepstentoonstelling. Tijdens deze tentoonstelling volgt een tweede juryronde, waarna de winnaar van de Prix de Rome bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt een bedrag van €40.000 en een werkperiode in de American Academy in Rome. Hiermee grijpt het Mondriaan Fonds op actuele wijze terug naar de oorsprong van de prijs.

De samenwerking met de AVRO, de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek en IMC Weekendschool zal in ieder geval bij de beeldende kunst rondes worden voortgezet, ten faveure van de zichtbaarheid van de kunstenaars op de shortlist.