Tweede Prijs Beeldhouwkunst 1953

Theresia van der Pant (1924 – 2013) won de zilveren medaille voor haar beeld van een man die een bundel koren uiteen buigt. De jury noemt de poging om man en koren tot één gewas te vormen zeer spiritueel ondernomen, maar vindt dat de plastische realisatie achter blijft bij de idee. (Bron: Dagblad De Tijd, 10 oktober 1953)

Ook schrijver/beeldhouwer Jan Wolkers (1925 – 2007) dong mee naar de Prix de Rome. Zijn bronzen beeld Moeder met Kind kreeg een eervolle vermelding. De jury (geciteerd in Dagblad De Tijd): “Het beeld van Jan Wolkers heeft bijzonder veel charme. De wijze waarop het kindje tegen de moeder ligt aangedrukt is bijzonder expressief, maar de jury meent dat het beeld niet fraai op de benen staat. Toch houdt de waardering voor de eerst bekroonde ontwerpen geen enkele depreciatie in t.a.v. Jan Wolkers, die zij zeer begaafd noemt. Zij draagt deze derde man dan ook, evenals de winnares van de zilveren penning, voor bij de minister van O.K. en W., hen een toelage te verschaffen, waardoor zij een viertal maanden in Parijs zouden kunnen studeren. Deze suggestie willen wij gaarne ondersteunen, want ook het beeld van moeder en kind is bijzonder gaaf. Het ademt een zeer gezonde geest en het verraadt een groot talent en kunstzinnige ontwikkeling.”
Het beeld van Wolkers werd aangekocht door de gemeente Leiden en staat nu in het Plantsoen in Leiden.

wolkers_beeld

Jan Wolkers, Moeder met Kind, 1953, Plantsoen, Leiden