Hans IJdo, De oogst, 1953
Hans IJdo, De oogst, 1953

Winnaar Prix de Rome Beeldhouwkunst 1953: J.H. IJdo

Beeldend kunstenaar Hans IJdo (1928 – 1987) won de Prix de Rome Beeldhouwkunst in 1953 met De oogst, een beeld van een gebukte vrouw die het koren maait. De opdracht was een beeld voor een Landbouwhogeschool.
Dagblad De Tijd schreef naar aanleiding van de uitreiking:  “De jury (…) was verrast over de verscheidenheid van de uitbeelding en de kwaliteit van het werk. Het bekroonde beeld, ogenschijnlijk het minst spectaculair, oefende door de louter plastische elementen een dusdanige aantrekkingskracht op de jury uit, dat het met algemene stemmen verkozen werk. (…) Geen enkele coquetterie ontsiert het werk en de begaafdheid van de maker had hem behoed voor een conventionalisme, dat voor de hand lag, aldus het jury-rapport.”
In 1951 had IJdo ook al meegedongen naar de Prix de Rome en behaalde toen de zilveren medaille.
De Tijd schrijft bij de uitreiking in 1953: “De laatste twee jaar werkte hij op zijn eigen atelier in een pakhuis aan het Prinseneiland, waar het niet zo erg rooskleurig toe ging, want een jonge kunstenaar kan nu eenmaal meestal niet rekenen op rijke inkomsten. Met verschillende baantjes heeft hij zich in zijn kost moeten voorzien. Soms zelfs heeft hij lompen gesorteerd voor een aantal voddenmannen. Deze prijs, die een stipendium verschaft om een drietal jaren in Nederland en Italië te studeren, is hem zeker goed besteed.” (bron: De Tijd, 15 oktober 1953)
Meer informatie over Hans IJdo.