Winnaar Prix de Rome Schilderkunst 1831: H.W. Cramer

Schilder/tekenaar Hendrik Willem Cramer (1809-1874) won de Prix de Rome in de categorie Schilderkunst in 1831. Hij won de prijs met een historisch schilderstuk, voorstellende de profeet Elias die aan de weduwe van Zarphat haar opgewekte zoon teruggeeft. Cramer maakte vervolgens een reis door Frankrijk, Zwitserland, Italië en Engeland. Een verslag van de reis en de weg er naar toe werd bijgehouden en gepubliceerd door zijn vader.  Over de prijsvraag beschrijft hij de fase van de wedstrijd waar zijn zoon aan deelnam: “Na het onderwerp rijpelijk doordacht te hebben, wat de hoofdvereischten in deze opgave waren, vatte hij ter daarstelling zijner schets eerst zeer laat op den middag het penseel op; maar overgaf die niettemin op het bepaalde uur den concierge, welke de medekampers, elk in een afzonderlijk vertrek, dien dag achter slot hield. Tot onzent teruggekeerd, was hij na zulk een inspanning zoo afgemat, dat geen onzer het eerst waagde hem af te vragen, of hij over zijne schets tevreden was.” Ook heeft hij opgetekend hoe zijn zoon tijdens de prijsuitreiking werd toegesproken: “Geloof niet, Jongeling, dat gij om deze bekrooning reeds ver genoeg gevorderd zijt. Nog veel ontbreekt. Raadpleeg daarom met ervarene en kundige mannen in het vak over dat ontbrekende. (…) Uwe bestemming is thans uw Vaderland te verlaten en U elders te oefenen.” Het minutieuze verslag van de reis die hierna volgde is in de daaropvolgende jaren in vier delen uitgegeven.
Meer informatie over H.W. Cramer in Rome.

H.W. Cramer


Winnaar Prix de Rome Schilderkunst 1831: H.W. Cramer

lees meer