Aankondiging nieuwe ronde en jury Prix de Rome Architectuur

De nieuwe ronde van de Prix de Rome Architectuur gaat begin volgend jaar van start. De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs voor architecten tot 35 jaar. Doel van de Prix de Rome Architectuur is getalenteerde architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten jaar te traceren en deze te stimuleren zich verder te ontwikkelen en te positioneren tot een belangwekkende bijdrage voor de hedendaagse architectuur in Nederland.

De prijsvraag voor de Prix de Rome Architectuur staat open voor architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Zij kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door een breed samengestelde groep scouts, of worden voorgedragen door derden. Alle architecten die willen meedoen wordt gevraagd een portfolio op te sturen en op eigen wijze te reageren op een door de jury geformuleerd thema. De jury van de editie in 2018 kiest in de voorronde voor een open prijsvraag met een specifiek thema dat aansluit bij het experimentele karakter van de prijs. Het thema van deze open prijsvraag en de richtlijnen voor de portfolio zullen op 22 januari 2018 bekend worden gemaakt via deze site en social media. Architecten en stedenbouwers die volgend jaar aan de prijsvraag mee willen doen, kunnen nu al checken of zij aan de volgende formele voorwaarden voldoen. Officieel aanmelden kan vanaf 22 januari.

formele voorwaarden
Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
– niet ouder zijn dan 35 jaar op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt (oktober 2018)
– geen onderwijs volgen op een academie/TU of tweede fase opleiding (deelnemers aan een post-academische instelling zoals een Academie van Bouwkunst of Berlage Instituut kunnen wel meedoen)
– minimaal één jaar werkzaam zijn als architect of stedenbouwer op het moment dat open call sluit (5 maart 2018)
– artistiek inhoudelijk actief en geïntegreerd zijn in de professionele architectuur praktijk in Nederland
– in het geval van een samenwerkingsverband dienen alle leden aan bovenstaande voorwaarden te voldoen

Architecten die bij een bureau werken dienen zelfstandig en op persoonlijke titel zonder medewerking van een bureau aan de inzending te werken.

De jury zal op basis van de portfolio en de reactie op het thema in de open prijsvraag een shortlist van vier architecten selecteren. Deze vier architecten ontvangen in april de opdracht voor de laatste ronde. Zij worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om met een werkbudget gedurende drie maanden aan de finale opdracht te werken. Tijdens de werkperiode kunnen de genomineerde architecten gebruik maken van een coach naar keuze. Het resultaat wordt tentoongesteld in Het Nieuwe Instituut. In oktober 2018 zal de winnaar van de Prix de Rome bekend worden gemaakt.

Bovenstaande selectiemethode is een wijziging ten opzichte van de Prix de Rome Architectuur 2014 op basis van een evaluatie die in 2014 is uitgevoerd door Christophe Van Gerrewey.

De jury bestaat uit:
Mels Crouwel (architect/ partner Benthem Crouwel Architects
Frank Havermans (beeldend kunstenaar/ontwerper Studio Frank Havermans)
Afaina de Jong (architect / eigenaar AFARAI)
Oana Rades (architect, eigenaar Shift architecture urbanism)
Ronald Rietveld (architect, partner RAAAF, winnaar Prix de Rome 2006)
Peter Cachola Schmal (directeur Deutsches Architekturmuseum)
voorzitter Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds)

De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs voor architecten onder de 35 jaar en beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. De prijs wordt een maal per vier jaar georganiseerd voor architecten. De Prix de Rome wordt georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Voor de architectuur wordt het Mondriaan Fonds daarbij geadviseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut.

Voor vragen over de voorwaarden en de procedure: check hier of neem contact op met Lisa van Beek via prixderome[at]mondriaanfonds.nl of tel 020 5231673.