Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018

De organisatie van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek heeft bekend gemaakt wie de genomineerden zijn voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018. Evenals voorgaande jaren zal het Mondriaan Fonds aan een van hen een betaalde schrijfopdracht voor de Prix de Rome verstrekken.
Tijdens een feestelijke prijsuitreiking op vrijdag 14 december a.s. worden de winnaars bekend gemaakt.

De genomineerden voor 2018 zijn:

Essay
Sarah van Binsbergen
Thomas van Huut
Noortje de Leij

Recensie
Maarten Buser
Pia Louwerens
Jorne Vriens

Dit jaar wordt bovendien de Prijs voor Innovatieve Kunstkritische Praktijken uitgereikt, gericht op nieuwe (digitale, experimentele, of ongebruikelijke) wegen en vertelmethodes. Hiermee willen de initiatiefnemers van de prijs individuen of initiatieven signaleren en stimuleren die op innovatieve wijze een bijdrage leveren aan de Nederlandstalige reflectie op beeldende kunst.

Innovatieve Kunstkritische Praktijken
Boris Van den Eynden
Sofie Van Loo
Kunst is Lang

 

Kijk op de website van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek voor meer informatie over deze editie en de uitreiking.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten uit het Nederlands taalgebied, die schrijft over hedendaagse beeldende kunst.

De prijs is een initiatief van De Appel Amsterdam, Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam, het Mondriaan Fonds, Stedelijk Museum Amsterdam, M HKA – Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Van Abbemuseum Eindhoven, Cobra Museum voor Moderne Kunst, Netwerk Aalst en M – Museum Leuven.