Nieuwe ronde Prix de Rome beeldende kunst van start

De nieuwe ronde van de Prix de Rome Beeldende Kunst is van start. De Prix de Rome wordt een keer per twee jaar uitgereikt aan een talentvolle beeldend kunstenaar onder de 40 jaar.

Een breed samengestelde groep van professionals is door het Mondriaan Fonds benaderd om als zogenoemde scouts maximaal twee kunstenaars voor te dragen aan de jury van de Prix de Rome. Beeldend kunstenaars die aan de voorwaarden voldoen kunnen ook aan de jury worden voorgedragen door derden of door zichzelf aan te melden.

Een kunstenaar voordragen of jezelf aanmelden (Deadline is inmiddels verstreken)
Kunstenaars die aan de formele voorwaarden voldoen kunnen uiterlijk 21 februari zichzelf aanmelden. Check eerst of je aan de formele voorwaarden voldoet. Neem bij twijfel contact op via prixderome[at]mondriaanfonds.nl.

Kunstenaars kunnen vervolgens deelnemen door uiterlijk 21 februari 1 pdf document op te sturen met daarin de volgende Engelstalige documenten:

1) 1 pagina met beknopte CV inclusief geboortedatum, geboorteplaats/nationaliteit, opleidingsgegevens, woonplaats, datum sinds wanneer je als beeldend kunstenaar werkzaam bent en, indien aanwezig, website adres;
2) 1 pagina met artist statement met inhoudelijke/artistieke uitgangspunten van het werk;
3) een digitale portfolio van recent werk (max 10 pagina’s). Geef per werk titel, jaar, materiaal en afmeting en wanneer nodig aanvullende informatie. Rangschik de werken in chronologische volgorde van verleden naar heden. Indien nodig kan je apart video- of audiofragmenten opsturen (of daarnaar verwijzen via een link). In totaal mogen afbeeldingen en fragmenten niet meer dan 300 MB omvatten en niet langer dan 15 minuten duren. Gebruik svp alleen de volgende bestandstypes: *.m4v, *.mp3, *.mov, *.flv, *jpg, *giv, *png, *tiff, *pdf,  *.avi, *.mpg, *.mp4, *.mkv.
4) 1 pagina met globaal werkplan waarin je omschrijft welk werk je zal maken voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum wanneer je wordt geselecteerd voor de shortlist.

Sla deze documenten in bovenstaande volgorde op in 1 pdf met als titel achternaam_voornaam.pdf

Derden die een kunstenaar willen voordragen kunnen dit tot uiterlijk 31 januari 2019 doen door een korte (!) in het Engels geschreven motivatie met de geboortedatum, woon/werkplek en contactgegevens van de kunstenaar op te sturen naar prixderome[at]mondriaanfonds.nl. Indien de voorgedragen kunstenaar aan de voorwaarden voldoet, wordt hij/zij door het Mondriaan Fonds benaderd om bovengenoemde informatie op te sturen.

Voor alle deelnemende kunstenaars geldt: stuur de pdf met bovenstaande documenten via WeTransfer op aan prixderome[at]mondriaanfonds.nl. De uiterste deadline was 21 februari 2019 en is inmiddels verstreken.

Formele voorwaarden
Deelnemende beeldend kunstenaars moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
– niet ouder zijn dan 40 jaar op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt (november 2019);
– geen onderwijs volgen op een kunstacademie of tweede fase opleiding (evt. wel deelnemer zijn aan een post-academische instelling);
– minimaal één jaar werkzaam zijn als beeldend kunstenaar;
– artistiek inhoudelijk actief en geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.

In het geval van een samenwerkingsverband dienen alle leden aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.

jurering
Een internationale jury zal uit de voorgedragen kunstenaars vier shortlist-kunstenaars selecteren. Bij de jurering wordt de in de pdf aangeleverde informatie beoordeeld op de kwaliteit van het oeuvre dat de kunstenaar tot dan toe heeft opgebouwd. Is dat oeuvre van belang voor de hedendaags beeldende kunst in Nederland en is het een belofte voor de toekomst? Criteria die daarbij een rol spelen zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid, samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Ook de inhoudelijke kwaliteit en de haalbaarheid van het werkplan spelen een rol. Bij kunstenaars die door een scout of een derde worden voorgedragen, leest de jury ook de daarbij meegezonden motivatie. Deze kan alleen op de achtergrond meewegen.

Tijdpad shortlist
Medio april is bekend welke kunstenaars door de jury zijn geselecteerd voor de shortlist. Deze shortlist kunstenaars ontvangen een werkbudget en de opdracht om in de periode mei t/m september 2019 nieuw werk te maken dat vanaf 19 oktober 2019 t/m 22 maart 2020 wordt gepresenteerd in een groepstentoonstelling bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Op basis van dit nieuwe werk volgt in oktober 2019 een tweede juryronde. Kort daarna zal de winnaar van de Prix de Rome bekend worden gemaakt.

De winnaar ontvangt een bedrag van €40.000 en een werkperiode van drie maanden in de American Academy in Rome.