Introduction room Prix de Rome Stedelijk Museum. Design: Lesley Moore. Films: Mals Media. Photo: Bas CzerwinskiIntroduction room Prix de Rome Stedelijk Museum. Design: Lesley Moore. Films: Mals Media. Photo: Bas Czerwinski
Introduction room Prix de Rome Stedelijk Museum. Design: Lesley Moore. Films: Mals Media. Photo: Bas Czerwinski

Tentoonstelling Prix de Rome 2021 in Stedelijk Museum verlengd!

Tot en met 24 april 2022 is in het Stedelijk Museum Amsterdam de tentoonstelling Prix de Rome Beeldende Kunst te zien met nieuw werk van de genomineerde kunstenaars Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes en Coralie Vogelaar. In april 2021 werden zij geselecteerd door de internationale Prix de Rome jury en hebben daarna vijf maanden de tijd gehad om speciaal voor de Prix de Rome nieuw werk te maken.

Mercedes Azpilicueta
(Buenos Aires, Argentinië, 1981, woont en werkt in Amsterdam)

Mercedes Azpilicueta, Potatoes, Riots and Other Imaginaries, 2021 Jacquardgeweven tapijt, objecten, kledingstukken en geluid. Prix de Rome 2021. Foto: Daniel Nicolas

Mercedes Azpilicueta, Potatoes, Riots and Other Imaginaries, 2021
Jacquardgeweven tapijt, objecten, kledingstukken en geluid.
Foto: Daniel Nicolas

Potatoes, Riots and Other Imaginaries verkent ongeziene, informele manieren van maatschappelijke organisatie en het ontstaan van intimiteit en solidariteit in het dagelijks leven. Dit sculpturale wandtapijt nodigt de toeschouwer uit om beide kanten van het geweven materiaal te bekijken, waarin onderwerpen als voedseleconomieën, jonge vrouwelijke arbeiders in textielfabrieken en door vrouwen geleide wereldwijde rechtenbewegingen samenkomen. De kunstenaar verenigt deze thema’s in de context van haar onderzoek naar het Aardappeloproer in de Amsterdamse wijk de Jordaan in 1917, dat werd georganiseerd door arbeidsters als antwoord op de voedseltekorten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Mercedes Azpilicueta is geïnteresseerd in begrippen als het kwetsbare of collectieve lichaam, de-koloniaal feminisme en het dissidente geluid. In gelaagd werk brengt zij verschillende personages samen uit verleden en heden, die zich manifesteren in stemmen, vormen, teksten, sporen en herinneringen.

Alexis Blake
(Pittsburg, VS, 1981, woont en werkt in Amsterdam)

Alexis Blake rock to jolt [ ] stagger to ash 2021 Performance, tentoonstellingsruimte met architectonische interventies, gedimd licht, geur, tabloidpublicatie. Prix de Rome 2021. Foto: Daniel Nicolas

Alexis Blake
rock to jolt [
] stagger to ash
2021
Performance, tentoonstellingsruimte met architectonische interventies, gedimd licht, geur, tabloidpublicatie.
Foto: Daniel Nicolas

Als je door de vernauwde gang de volgende tentoonstellingszaal binnengaat, ervaar je in een ogenschijnlijk lege ruimte een verandering: het licht en de geur – ontwikkeld in samenwerking met geuronderzoeker en kunstenaar Sissel Tolaas rond het thema ‘verval’ – zijn anders dan in de rest van het museum. De tentoonstellingsruimte is getransformeerd in een sfeer geïnspireerd op de vraagstelling: zou deze kleine museumzaal ons de ruimte kunnen bieden die we missen in de maatschappij? Zou het een plek kunnen zijn voor het verwerken van collectieve, onzichtbare en ongrijpbare gevoelens na trauma, zoals na rouw of verlies?
In samenhang met een performance die plaatsvindt rond de monumentale trap van het historische museumgebouw, onderzoekt Blake het Oudgriekse verbod op de emotioneel geladen klaagzang die werd uitgevoerd door vrouwen: cathartisch gejammer en hoge uitroepen om op een collectieve manier trauma te verwerken.
Kijk op www.stedelijk.nl/performance/alexisblake voor meer informatie over de performance van Alexis Blake.

Alexis Blake heeft een multidisciplinaire praktijk die beeldende kunst en performance samenbrengt in choreografie, geluid, video, sculpturen en drukwerk. Zij onderzoekt hoe het lichaam in de kunstgeschiedenis en daarbuiten wordt weergegeven, om haar bevindingen vervolgens kritisch te beschouwen, te ontregelen en te herzien.

Silvia Martes
(Eindhoven, 1985, woont en werkt in Amsterdam)

Silvia Martes, To Confirm That You Are Not a Robot, Place a Check in the Box Next to “I’m Not a Robot” (video still), 2021 Eenkanaals film-installatie, grijstinten en kleur, 21 min., 21 sec. Prix de Rome 2021.

Silvia Martes, To Confirm That You Are Not a Robot, Place a Check in the Box Next to “I’m Not a Robot” (video still), 2021 Eenkanaals film-installatie, grijstinten en kleur, 21 min., 21 sec. Foto: Daniel Nicolas

Wanneer de museumbezoeker door de speciaal ontworpen sluis loopt en plaats neemt in de filmruimte, toont een wandvullende projectie het verhaal van drie protagonisten in 2121, honderd jaar na vandaag. De film schetst een mogelijke toekomst die het resultaat is van ons gedrag op het gebied van technologie en het klimaat. Het verhaal volgt de personages terwijl zij zich voortbewegen in de restanten van wat ooit Moeder Aarde was. Een van hen, een mens, vertoont uiterlijke gelijkenissen met de kunstenaar zelf. De tweede is een onzichtbaar maar hoorbaar wezen. De derde is een non-binaire robot, die kampt met een enorm schuldgevoel over de destructieve rol van technologie. Om een beeld te krijgen van wat de mensheid te wachten staat in de toekomst, raadplegen de ‘last standing’ karakters op aarde een orakel. Een orakel dat echter niet als een glazen bol de toekomst voorspelt, maar als geschiedenisboek fungeert.

Silvia Martes maakt experimentele films die zijn verwant aan het sciencefiction genre. Vaak vinden de verhalen van haar korte films hun oorsprong in autobiografische ervaringen of zijn geïnspireerd door collectief menselijk gedrag. Tegelijkertijd zijn ze losgekoppeld van de werkelijkheid en ongrijpbaar.

Coralie Vogelaar
(Delft, 1981, woont en werkt in Amsterdam)

Coralie Vogelaar, Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations, 2021 Interactieve 10-kanaals geluidsinstallatie van keramiek, aluminium, vibratie speakers, sensors, foam platen, acrylaat, algoritmisch compositie programma SuperCollider en MaxMSP visuele programmeertaal voor muziek, video en audio. Prix de Rome 2021. Foto: Daniel Nicolas

Coralie Vogelaar, Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations, 2021
Interactieve 10-kanaals geluidsinstallatie van keramiek, aluminium, vibratie speakers, sensors, foam platen, acrylaat, algoritmisch compositie programma SuperCollider en MaxMSP visuele programmeertaal voor muziek, video en audio.
Foto: Daniel Nicolas

De interactieve installatie Interpersonal Biofeedback Apparatus Encoding Cardiac Fluctuations gaat over de drang naar controle op ons lichaam, de onbeheersbaarheid van de condities die invloed hebben op hoe wij ons voelen, en de datasystemen die ons welzijn analyseren. Museumbezoekers mogen plaatsnemen en een sensor op de oorlel plaatsen. Direct is te horen hoe de hartslagvariabiliteit, dat is de tijd tussen hartslagen, wordt omgezet in geluid van tikkend metaal, wrijving over keramiek en krassend piepschuim. De geluidscompositie, samengesteld met Sjoerd Leijten, wordt direct beïnvloedt door de hartslag en andersom.

Coralie Vogelaar is een interdisciplinaire kunstenaar die wetenschappelijke disciplines, zoals gedragsstudies en data-analyses, combineert met artistieke verbeelding. Vanuit een fascinatie voor algoritmes onderzoekt zij de relatie tussen mens en machine. In samenwerking met experts uit verschillende disciplines maakt zij video-installaties en performances waarin de logica van machines wordt toegepast op het menselijk lichaam, en andersom.

ntroductiezaal Prix de Rome Stedelijk Museum. Design: Lesley Moore Design: Lesley Moore & Michiel Zegers. Films: Mals Media. Foto: Bas Czerwinski

Introductiezaal Prix de Rome Stedelijk Museum. Design: Lesley Moore. Films: Mals Media. Foto: Bas Czerwinski

Op basis van het nieuwe werk zal de jury van de Prix de Rome op 30 november een winnaar aanwijzen. De winnaar van de Prix de Rome ontvangt een geldbedrag van € 40.000 en de mogelijkheid om deel te nemen aan een residency programma naar eigen keuze. De Prix de Rome tentoonstelling is in samenwerking met het Stedelijk Museum ontwikkeld.

Tentoonstelling
Stedelijk Museum, Museumplein 10 Amsterdam
Dagelijks open van 10.00 – 18.00 uur, op vrijdag tot 20.00 uur
Klik hier voor meer praktische informatie over uw bezoek aan de tentoonstelling

De begeleidende publicatie verscheen op 30 november bij Jap Sam Books. Met bijdragen van Rein Wolfs, Dagmar Dirx en Esmee Postma. Fotografie: Daniel Nicolas. Ontwerp: Lesley Moore.