Toelage Prix de Rome Historie 1808: Tj. Cramer

De schilder Tjarko Cramer (1780-1812) kreeg in 1808 een toelage in het kader van de Prix de Rome in de categorie Historie. In Rome sloot hij zich aan bij de Nazareners. Cramer stierf in zijn laatste opleidingsjaar in Rome. (bron: Marguerite Tuijn in ‘200 jaar Prix de Rome’, 2008) Meer informatie over Tj Cramer.