Toelage Prix de Rome Historie 1808: Tj. Cramer

De schilder Tjarko Cramer (1780-1812) kreeg in 1808 een toelage in het kader van de Prix de Rome in de categorie Historie. In Rome sloot hij zich aan bij de Nazareners. Cramer stierf in zijn laatste opleidingsjaar in Rome. (bron: Marguerite Tuijn in ‘200 jaar Prix de Rome’, 2008) Meer informatie over Tj Cramer.

J.A. Knip, De Aureliaanse muur in Rome, ca. 1810. Uit collectie van Regteren Altena, in 2014 verworven door het Rijksmuseum Amsterdam. ©Rijksmuseum Amsterdam

Bursary Prix de Rome Landscape 1808: J.A. Knip

Neo-classicist Josephus Augustus Knip (1777-1847) received a bursary in 1808 in the context of the Prix de Rome in the category Landscape. In these early days of the prize, there was no competition written out yet.
(more…)

Bursary Prix de Rome Graphic Art 1808: J. Ch. de Meulemeester

Jozef Karel de Meulemeester (1774-1836) recieved a bursary in the context of the Prix de Rome in the category Graphic Art. (more…)

Bursary Prix de Rome Architecture 1808: J. de Greef, Z. Reyers, A. Sminck Pitloo

Architects Jan de Greef (1784-1834), Zeger Reyers (1790-1857) and painter Anthonie Sminck Pitloo (1790-1837) received a bursary in the context of the Prix de Rome Architecture in 1808.