Winnaar Prix de Rome Bouwkunst 1918: H.P.J. de Vries

Herman de Vries (1895-1965) won de Prix de Rome in de categorie Architectuur in 1918. Deelnemers kregen de opdracht¬† een “representatief gebouw in Rome” te ontwerpen “met het doel Kunsten en Wetenschappen, handel en nijverheid een waardig onderkomen te verzekeren”. Voor het gedeelte van het gebouw dat bestemd was voor de Kunsten en Wetenschappen werd aan ateliers, studeervertrekken en logeerruimtes gedacht. Deze waren bestemd voor “wetenschappelyken, kunstzinnigen en bovendien tot herberging van Prix de Rome kunstenaars”.
Vanwege de Eerste Wereldoorlog bleef De Vries het eerste jaar in Nederland en bestudeerde op verzoek van de jury oude bakstenen dorpskerken in Groningen.

* bron: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, deel XLIX, 1989