Over de Prix

De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar en architecten onder de 35 jaar. De geschiedenis van de prijs gaat terug tot 1808 toen Lodewijk Napoleon de Prix de Rome in Nederland introduceerde ter bevordering van de kunsten. De prijs heeft zich daarna regelmatig vernieuwd heeft, maar het doel is nog altijd getalenteerde beeldend kunstenaars en architecten te traceren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Sinds 2005 vinden in een periode van vier jaar steeds een editie architectuur plaats en twee edities beeldende kunst. Sinds januari 2013 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds organiseert de prijs met respect voor de lange geschiedenis van de Prix de Rome en met de nadruk op het zelfstandige voortbestaan van deze prijs.

Aansluitend bij de ontwikkeling die de prijs in ruim 200 jaar heeft doorgemaakt én bij de hedendaagse ambities beoogt het Mondriaan Fonds met de Prix de Rome talent te traceren en te positioneren. Getalenteerde beeldend kunstenaars en architecten worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze prijs brengt bovendien op feestelijke wijze (het belang van) hedendaagse beeldende kunst en architectuur onder de aandacht. Dankzij de prijs wordt hun werk immers zichtbaar gemaakt voor een groter publiek.

Voorwaarden

De Prix de Rome beeldende kunst staat open voor alle disciplines op het gebied van beeldend kunst, zoals deze door het Mondriaan Fonds zijn gedefinieerd, namelijk: teken-, schilder- en grafische kunsten / beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst / conceptuele kunst, performancekunst, artistic research / niet-traditionele vormen van beeldende kunst / fotografie / audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst / beeldende kunsttoepassingen / kunst in de openbare ruimte.
De Prix de Rome architectuur staat open voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

De beeldend kunstenaar of architect die zich wil aanmelden moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • niet ouder zijn dan 35 jaar (architecten) of 40 jaar (beeldend kunstenaars) op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt.
  (In 2021 is dat uiterlijk 3 december 2021).
 • geen onderwijs volgen op een bachelor of master opleiding.
  (Kunstenaars die deelnemen aan een postacademische instelling of postdoctorale opleiding, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie, BAK of Sundaymorning@EKWC kunnen wel meedoen.)
 • minimaal één jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of architect.
  (Deelname aan postacademische of postdoctorale opleiding wordt beschouwd als beroepspraktijk.)
 • artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst of architectuur praktijk in Nederland.
  (Bijvoorbeeld: een kunstenaar die al langer in Nederland woont en werkt, ook na het volgen van een opleiding in Nederland, en al een aantal jaren tentoonstellingen en/of opdrachten in Nederland heeft, projecten uitvoert in Nederland, lesgeeft op een Nederlandse academie, etc.)

Bij een samenwerkingsverband moeten alle leden aan bovenstaande voorwaarden voldoen.
(Als niet alle leden aan de voorwaarden voldoen kan een samenwerkingsverband wel deelnemen, maar komt de eventuele nominatie en/of prijs alleen op naam van degene die aan alle voorwaarden voldoet (waarbij de andere leden wel genoemd zullen worden maar zich geen genomineerde of winnaar kan noemen.)

Architecten die bij een bureau werken moeten zelfstandig en op persoonlijke titel zonder medewerking van een bureau aan de inzending werken.

Er kan geen Prix de Rome worden toegekend aan rechtspersonen, aan leden van de jury, aan leden van de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds of aan personen die reeds eerder de Prix de Rome ontvingen.

Jurering

Een internationale jury selecteert een shortlist uit de kandidaten die zichzelf via een open call hebben aangemeld en aan de voorwaarden voldoen. Bij de jurering wordt gekeken naar de kwaliteit van het oeuvre dat de kunstenaar tot dan toe heeft opgebouwd. Is dat oeuvre van belang voor de hedendaags beeldende kunst in Nederland en is het een belofte voor de toekomst? Criteria die daarbij een rol spelen zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid, samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Ook de inhoudelijke kwaliteit en de haalbaarheid van het werkplan spelen een rol.

beeldende kunst
De shortlist voor de Prix de Rome beeldend kunst wordt geselecteerd op basis van documentatie van het werk, een artist statement, een cv en een werkplan dat tijdens de werkperiode kan worden uitgewerkt.  In totaal heeft elke kunstenaar die voor de shortlist wordt geselecteerd vijf maanden de tijd om nieuw werk te maken waarop hij/zij uiteindelijk door de jury zal worden beoordeeld.  De vier kunstenaars die voor de shortlist worden geselecteerd krijgen een werkbudget voor vijf maanden van maximaal 17.250 euro (ex btw).

Het werk van de kunstenaars op de shortlist wordt getoond in een groepstentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam en in een publicatie. Na een tweede juryronde op basis van het nieuwe werk wordt de winnaar van de Prix de Rome bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een bedrag van €40.000.

Op 5 januari 2021 wordt de exacte procedure voor wijze van aanmelden voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2021 op deze site bekend gemaakt.

architectuur
De shortlist voor de Prix de Rome architectuur wordt geselecteerd op basis van een portfolio en een reactie op een door de jury geformuleerd thema of statement. De architecten die voor de shortlist worden geselecteerd krijgen een werkbudget. In totaal heeft elke architect een aantal maanden de tijd om nieuw werk te maken waarop hij/zij uiteindelijk door de jury zal worden beoordeeld. Voor architecten wordt door de jury een opdracht geformuleerd. Tijdens de werkperiode kan elke shortlist architect begeleid worden door een coach naar keuze. De eerstvolgende ronde voor Prix de Rome architectuur is in 2022.